Groepsleider

Bij MSD werd maandelijks vergaderd over wijzigingsvoorstellen die betrekking hadden op lopende producten. Die vergadering werd “De zeef” genoemd en vertegenwoordigers van alle disciplines hadden daarin zitting. Ik ging daar, als vertegenwoordiger van Fabricage Voorbereiding, met mijn groepsleider naar toe. Natuurlijk zorgde ik altijd op tijd te zijn, maar mijn groepsleider kwam steevast te laat. Het eerste wat hij deed als hij binnenkwam, was naar de telefoon lopen en een gesprek voeren, wat de rest van de vergadering zeer onbelangrijk leek. Hij vond zichzelf heel erg belangrijk en meende dat op die manier duidelijk te maken!!