Juffrouw De Schiffart

In de tweede klas (die nu groep 4 heet) hadden we juffrouw De Schiffart, die de "knijptang" genoemd werd. Als je iets gedaan had wat haar niet zinde dan moest je bij haar komen, dan kneep ze met haar linker hand in je rechter wang en met haar rechter hand kreeg je een klap op je linker wang, het kreng. Als het gesneeuwd had of gewoon glad was, kwam ze naar school met gebruik van twee ski stokken. Op het speelplein was dan geen kind te vinden dat niet lachte