Slibsilo

Door een slibpomp wordt het slib wat uit de centrifuge komt in een slibsilo gepompd. Daar blijft het slib opgeslagen tot het door een vrachtauto opgehaald wordt. Een grote hydraulische klep sluit de opening onder aan de silo af.
De automatische bediening moet natuurlijk getest worden, waarvoor in de besturing een relais overbrugd was. Voor de test werd een vrachtauto onder de silo gereden, de klep werd geopend en het slib stroomde uit. Echter, het sluiten werkte niet door het overbrugde relais.
De chauffeur van de vrachtauto was bang dat zijn auto door het gewicht door zijn assen zou zakken en reed zijn auto weg.
Gevolg: een grote berg slib op de grond, voordat het relais weer in werking was gebracht.